Tags

Tag: 11-bit-studios

این جنگ من

Tag: 2dark

2Dark

Tag: 41148

41148

Tag: gog

دزدانی که دوستان شدند

Tag: humble-bundle

خرید بازی با مبلغ دلخواه

Tag: motogp

MotoGP 13

Tag: nxile-entertainment

برایان فارگو با ویستلند 2 به بازار ایران باز می آید

Tag: rpg

تجربه جهان آخرالزمانی به زبان فارسی

Tag: sniper

Sniper: Ghost Warrior 3

Tag: steam

استیم؛ آغاز انقلاب در صنعت بازی

Tag: this-war-of-mine

این جنگ من

Tag: آخرالزمان

بازی ایرانی انقراض منتشر شد

Tag: آروین-تک

شتاب در شهر با تیم آروین تک

شتاب در شهر 2

Tag: ارتشهای-فرازمینی

ارتش‌های فرازمینی

Tag: استیم

استیم؛ آغاز انقلاب در صنعت بازی

Tag: انقراض

بازی ایرانی انقراض منتشر شد

Tag: انگاره

تخفیف ویژه هیولا همزمان با زادروز خواجه نصیرالدین طوسی

بازتاب موفقیت بازی انگاره

انگاره

Tag: اکشن

آشنایی با ژانر اکشن

Tag: ایران

انتشار بازی فراست‌پانک (Frostpunk) در ایران

فراست پانک در راه ایران

Tag: این-جنگ-من

یک بازی جنگی علیه جنگ

Tag: بازی

خرید بازی با مبلغ دلخواه

دزدانی که دوستان شدند

استیم؛ آغاز انقلاب در صنعت بازی

نگاهی به بازی پروانه

فراست پانک در راه ایران

نگاهی به بازی «گرشاسپ، راز اژدها»

بازی با دست باز

تیزر مراسم رونمایی و معرفی هیولا

Tag: بازی-جنگی

یک بازی جنگی علیه جنگ

Tag: بالهای-تاریک-2

بال‌های تاریک 2

Tag: برایان-فارگو

تجربه جهان آخرالزمانی به زبان فارسی

Tag: برهوت-۲

تجربه جهان آخرالزمانی به زبان فارسی

Tag: بزرگداشت-فردوسی

هدیه ویژه هیولا به مناسبت زادروز فردوسی

Tag: بهروزرسانی

سیستم به‌روز‌ رسانی بازی‌ها در هیولا

Tag: بومیسازی

تجربه جهان آخرالزمانی به زبان فارسی

Tag: بیداری

بیداری: خاکسترهای سوزان

Tag: تخفیف

عیدی هیولا: بازی با تخفیف 90 درصد

نگاهی به بازی «گرشاسپ، راز اژدها»

Tag: تنگستان

گفتگو با طراح بازی فریاد آزادی: تنگستان

Tag: تولد

تیزر مراسم رونمایی و معرفی هیولا

Tag: جادههای-نبرد

جاده‌های نبرد

Tag: جنگ

یک بازی جنگی علیه جنگ

Tag: جیاوجی

دزدانی که دوستان شدند

Tag: حراج

نگاهی به بازی «فریاد آزادی: تنگستان»

حراج گرشاسپ در روز شاهنامه

Tag: خواجه-نصرالدین-طوسی

تخفیف ویژه هیولا همزمان با زادروز خواجه نصیرالدین طوسی

Tag: خیابانهای-خونین

خیابان‌های خونین

Tag: دستهبندی-نشده

تخفیف ویژه هیولا همزمان با زادروز خواجه نصیرالدین طوسی

هدیه ویژه هیولا به مناسبت زادروز فردوسی

هیولا یک‌ساله شد

رقابت چند صد نفره برای بازی‌های چند نفره

مموراندا

کاراگاه علوی

نگاهی به بازی پروانه

فراست پانک در راه ایران

عیدی هیولا: بازی با تخفیف 90 درصد

سیاوش

نگاهی به بازی «گرشاسپ، راز اژدها»

تراتئون

کمپین قاشق‌زنی هیولا

کمپین مشترک هیولا و مهربانه

نگاهی به بازی «‌ارتش‌های فرازمینی»

نگاهی به بازی «فریاد آزادی: تنگستان»

تیزر مراسم رونمایی و معرفی هیولا

حراج گرشاسپ در روز شاهنامه

آشنایی با رسانا شکوه کویر

پروانه: میراث نگهبانان نور

شتاب در شهر با تیم آروین تک

صدای فراموش شده 2: تقدیر

شتاب در شهر 2

صدای فراموش شده 1: مکاشفه

ناهنجاری: مدافعان

فریاد آزادی: تنگستان

شتاب در شهر

ناهنجاری: منطقه جنگی کره زمین

شبان

سیستم به‌روز‌ رسانی بازی‌ها در هیولا

شمشیر تاریکی: آخرین جنگاور

گرشاسپ: راز اژدها

گربه قجری

قتل در کوچه‌های تهران 2

قتل در کوچه‌های تهران 1

علیمردان در ملاقات با مرلین جادوگر

جاده‌های نبرد

خیابان‌های خونین

شمشیر تاریکی

شیطان در پایتخت

گرشاسپ: گرز ثریت

Tag: رسانا-شکوه-کویر

آشنایی با رسانا شکوه کویر

صدای فراموش شده 2: تقدیر

صدای فراموش شده 1: مکاشفه

شیطان در پایتخت

Tag: روز-فردوسی

هدیه ویژه هیولا به مناسبت زادروز فردوسی

Tag: روز-مهندس

تخفیف ویژه هیولا همزمان با زادروز خواجه نصیرالدین طوسی

Tag: زمین-پاک

نگاهی به بازی پروانه

Tag: شاهنامه

نگاهی به بازی «گرشاسپ، راز اژدها»

Tag: شیطان-در-پایتخت

شیطان در پایتخت

Tag: علیمردان

علیمردان در ملاقات با مرلین جادوگر

Tag: عیدی

عیدی هیولا: بازی با تخفیف 90 درصد

Tag: فارگو

تجربه جهان آخرالزمانی به زبان فارسی

برایان فارگو با ویستلند 2 به بازار ایران باز می آید

Tag: فراست-پانک

فراست پانک در راه ایران

Tag: فراستپانک

انتشار بازی فراست‌پانک (Frostpunk) در ایران

Tag: فردوسی

هدیه ویژه هیولا به مناسبت زادروز فردوسی

Tag: فرزندان-مورتا

فراست پانک در راه ایران

Tag: فن-افزار

شمشیر تاریکی: آخرین جنگاور

گرشاسپ: راز اژدها

شمشیر تاریکی

گرشاسپ: گرز ثریت

Tag: قاشقزنی

کمپین قاشق‌زنی هیولا

Tag: لهستان

انتشار بازی فراست‌پانک (Frostpunk) در ایران

فراست پانک در راه ایران

Tag: ماجراجویی

بازی ایرانی انقراض منتشر شد

Tag: مهدی-بهرامی

انگاره

Tag: مهربانه

کمپین مشترک هیولا و مهربانه

Tag: نقش-آفرینی

تجربه جهان آخرالزمانی به زبان فارسی

Tag: نوروز

عیدی هیولا: بازی با تخفیف 90 درصد

Tag: نیکوکاری

کمپین مشترک هیولا و مهربانه

Tag: هامبلباندل

خرید بازی با مبلغ دلخواه

Tag: هدیه

کمپین مشترک هیولا و مهربانه

Tag: هیولا

انتشار بازی فراست‌پانک (Frostpunk) در ایران

خرید بازی با مبلغ دلخواه

دزدانی که دوستان شدند

استیم؛ آغاز انقلاب در صنعت بازی

نگاهی به بازی پروانه

فراست پانک در راه ایران

عیدی هیولا: بازی با تخفیف 90 درصد

کمپین قاشق‌زنی هیولا

کمپین مشترک هیولا و مهربانه

بازی با دست باز

تیزر مراسم رونمایی و معرفی هیولا

با امکانات هیولا بیشتر آشنا شوید

حراج گرشاسپ در روز شاهنامه

بازی‌های رایانه‌ای باز می‌گردند

آشنایی با ژانر اکشن

آشنایی با رسانا شکوه کویر

پروانه: میراث نگهبانان نور

بازتاب موفقیت بازی انگاره

شتاب در شهر با تیم آروین تک

41148

گفتگو با طراح بازی فریاد آزادی: تنگستان

صدای فراموش شده 2: تقدیر

شتاب در شهر 2

صدای فراموش شده 1: مکاشفه

ناهنجاری: مدافعان

فریاد آزادی: تنگستان

شتاب در شهر

ناهنجاری: منطقه جنگی کره زمین

انگاره

شبان

سیستم به‌روز‌ رسانی بازی‌ها در هیولا

شمشیر تاریکی: آخرین جنگاور

گرشاسپ: راز اژدها

گربه قجری

قتل در کوچه‌های تهران 2

قتل در کوچه‌های تهران 1

علیمردان در ملاقات با مرلین جادوگر

جاده‌های نبرد

خیابان‌های خونین

شمشیر تاریکی

این جنگ من

شیطان در پایتخت

گرشاسپ: گرز ثریت

Tag: ویست-لند

برایان فارگو با ویستلند 2 به بازار ایران باز می آید

Tag: ویست-لند-2

برایان فارگو با ویستلند 2 به بازار ایران باز می آید

Tag: ویستلند-۲

تجربه جهان آخرالزمانی به زبان فارسی

Tag: پتا-گیمز

بازی ایرانی انقراض منتشر شد

Tag: پتاگیمز

آشنایی بیشتر با استودیو پتاگیمز

Tag: پروانه

نگاهی به بازی پروانه

Tag: پلتفرم

خرید بازی با مبلغ دلخواه

دزدانی که دوستان شدند

استیم؛ آغاز انقلاب در صنعت بازی

Tag: پویا-توسعه-آرتیمن

شبان

Tag: چهارشنبهسوری

کمپین قاشق‌زنی هیولا

Tag: کامپیوتر

بازی با دست باز

Tag: کلاینت

سیستم به‌روز‌ رسانی بازی‌ها در هیولا

Tag: کنسول

بازی با دست باز

Tag: گرز-ثریت

گرشاسپ: گرز ثریت

Tag: گرشاسپ

هدیه ویژه هیولا به مناسبت زادروز فردوسی

نگاهی به بازی «گرشاسپ، راز اژدها»

حراج گرشاسپ در روز شاهنامه

گرشاسپ: راز اژدها

گرشاسپ: گرز ثریت

Tag: گیمر

بازی با دست باز

Tag: ۱۱بیت

انتشار بازی فراست‌پانک (Frostpunk) در ایران

فراست پانک در راه ایران